CENTROPROM A.D. ima dugu tradiciju u spoljnotrogovinskim poslovima i to od 1930.god. Pre Drugog svetskog rata u Beogradu je postojalo „Privilegovano akcionarsko društvo za izvoz zemaljskih proizvoda Kraljevine Jugoslavije“ poznato pod nazivom“PRIZAD“. Osnovano je 12.maja 1930.god., a „Službene novine„ br.135 od 10.06.1930. god. objavile su upis firme „PRIZAD“ kod Prvostepenog beogradskog trgovačkog suda pod brojem 38139. „PRIZAD“ je poslovao kao jedino preduzeće u zemlji koje se bavilo izvozom raznih poljoprivrednih proizvoda i preradjevina.

Izvozio je sve vrste žitarica, suve šljive, vino, rakiju, kožu, vunu i druge poljoprivredne proizvode, uglavnom u zemlje Zapadne Evrope. „PRIZAD“ je preko svojih 80 otkupnih stanica smeštenih u poljoprivrednim proizvodnim reonima poslovao širom zemlje sve do rata i okupacije Jugoslavije 1941.god. Kapital ovog akcionarskog društva sastojao se od akcija koje su pripadale jedna polovina privatnim licima, a druga polovina Ministarstvu trgovine i industrije.


Za vreme Drugog svetskog rata , preduzeće je promenilo naziv u „SRPSKO A.D. ZA AGRARNE PROIZVODE“ i bilo je pod direktnom Nemačkom  upravom. Posle oslobodjenja zemlje, već u maju mesecu 1945. god. Odlukom Vlade DFJ, „PRIVILEGOVANO AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZVOZ ZEMALJSKIH PROIZVODA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE“, se pretvara u „CENTRALNO PROMETNO A.D.“ – skraćeno „CENTROPROM“ ,a 1947.god. dobija naziv „PREDUZEĆE ZA IZVOZ I UVOZ CENTROPROM“.


Kao jedino spoljnotrgovinsko preduzeće u zemlji , po ovlašćenju i odobrenju Ministarstva trgovine i snabdevanja, „CENTROPROM“ je vršio sledeće poslove: kupovinu i prodaju, izvoz i uvoz raznih roba, preradu i obradu pojedinih proizvoda, kao i osnivanje svojih preduzeća i učešće u osnivanju zajedno sa drugim preduzećima.


U kasnijem periodu neki delovi se izdvajaju iz „CENTROPROM“-a i formiraju kao posebna specijalizovana preduzeća za pojedine robe radi uspešnijeg rada na domaćem i inostranom tržištu. Nakon izdvajanja specijalizovanih delova u posebna preduzeća , delatnost „CENTROPROM“-a se sužava i vrši specijalizacija u poslovanju, uglavnom sa poljoprivrednim i industrijsko-prehrambenim robama, koji i danas zauzimaju glavno mesto u nomenklaturi roba „CENTROPROM“-a. Takodje , „CENTROPROM“ je imao veoma razvijenu i moćnu veletrgovinu.


Kao specijalizovano preduzeće za spoljnotrogovinski promet prehrambenim proizvodima , „CENTROPROM“ je bio dugi niz godina jedini uvoznik, u svojstvu komisionara, svih prehrambenih proizvoda za potrebe državnih materijalnih rezervi.
U periodu od 1945.god. do 1969.god. „CENTROPROM“ konstantno uvećava svoj kapital i postaje jedno od najmoćnijih preduzeća u zemlji. Pored uvozno-izvoznih poslova i poslova veletrgovine „CENTROPROM“ je u 1969.god. završio izgradnju sledećih kapaciteta u Surčinu: hladnjače kapaciteta 10.000 tona, pogona za oplemenjivanje i pakovanje robe i skladišta površine 5.000 m2. Pogoni za oplemenjivanje u to vreme bili su snabdeveni najsavremenim linijama za pakovanje zrnastih proizvoda i začina. U hladnjači su postavljeni uredjaji za konfekcioniranje smrznutih proizvoda. U to vreme „CENTROPROM“ je imao savremeni uredjaj za prženje kafe, lociran takodje u istom krugu u Surčinu.


70-ih godina XX veka ustavno i zakonodavno ustrojstvo privrede zasnovano je na društvenoj svojini, čiji titular     ( nosilac ) nije bio vlasnik, već tzv. korisnik. Na toj osnovi privredni subjekti su koristili sredstva za rad, a pravi vlasnik (onaj koji je stvarao ta sredstva) nije imao značajniji status u odnosu na ta sredstva. Time su svojinski odnosi ostali nerešeni , te je svako zadržao u državini (pritežanju) sredstva koja je koristio kao društvena.


U „CENTROPROM“u se ovakav način organizovanja privrede odrazio negativno po matičnu firmu jer su formirana samostalna preduzeća:

  • „CENTROMARKET“ , kasnije „C MARKET“ – Beograd, preduzeće za trgovinu na veliko i malo
  • „CENTROPROIZVOD“ Surčin – prehrambena industrija
  • „CENTROJADRAN“      Bar – preduzeće za trgovinu na veliko i malo
  • „CENTROISTOK“         Bor -  preduzeće za trgovinu na veliko i malo

Ova preduzeća su zadržala na korišćenju sredstva matične firme.
Prilikom statusnih promena i organizovanja posebnih preduzeća , nisu istovremeno i konačno rešeni    imovinski , odnosno, svojinski odnosi povodom kapitalnih dobara, značajnih za poslovanje.
Kao što je prethodno navedeno „CENTROPROM“ kao matična firma, imao je znatnu imovinu, koja je iskazana u fazi pripajanja preduzeća „SAVA“, „DUNAV“ i „VRAČAR“, kada je istovremeno izgradio i prehrambenu industriju u Surčinu.
„CENTROPROM“ a.d. danas je akcionarsko društvo osnovna delatnost preduzeća je i dalje spoljnotrgovinski promet široke lepeze proizvoda.


Iako u proteklih dvadeset godina nije bilo velikih aktivnosti na osnovnom poslu, iz poznatih okolnosti, preduzeće je očuvalo svoj ugled kod poslovnih partnera – posebno u inostranstvu.
Ocenjujemo da postoje svi preduslovi da preduzeće u odredjenim regularnim uslovima i sa novim obrtnim kapitalom uspešno posluje i dalje razvija i uvećava kapital.

Centroprom