Akcinarima ’’Centroprom-a’’ a.d. Beograd, upućujemo:


I POZIV ZA I VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
   Odluka o utvrdjenju dana akcionara

II PUNOMOĆJA ZA GLASANJE
1) Punomoćje za glasanje za fizička lica možete preuzeti ovde
2) Punomoćje za glasanje za pravna  lica možete preuzeti ovde

III FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
1) Formular za glasanje u odsustvu možete preuzeti ovde

Odluku o utvrđenju dana akcionara možete preuzeti ovde

Poziv i odluka o sazivanju I vanredne Skupstine akcionara ovde

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcinarima ''Centroprom-a'' a.d. Beograd, upućujemo:

20.05.2013
I - POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE
- preuzeti ovde

Odluka o utvrdjenju dana akcionara
- preuzeti ovde

II - MATERIJAL ZA SKUPŠTINU
1) Predlog odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finasijskih izveštaja za 2012.godinu - preuzeti ovde
2) Predlog odluke o svajanju finansijskih izveštaja za 2012.godinu - preuzeti ovde
3) Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja ''Centroprom-a''a.d. Beograd za 2012.godinu - preuzeti ovde
4) Predlog odluke o raspodeli dobiti - preuzeti ovde
5) Predlog odluke o izboru revizora i odrđivanju naknade - preuzeti ovde

6) Predlog odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora - preuzeti ovde
7) Predlog odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora - preuzeti ovde

III PODACI O PRAVIMA AKCIONARA I OPIS PROCEDURE ZA GLASANJE NA SEDNICI SKUPŠTINE
Podatke možete preuzeti ovde

IV - PUNOMOĆJA ZA GLASANJE
1) Punomoćje za glasanje za fizička lica - preuzeti ovde
2) Punomoćje za glasanje za pravna lica - preuzeti ovde

V FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
1) Formular za glasanje u odsustvu - preuzeti ovde

 

02.09.2013 - Poziv i odluka o sazivanju I vanredne Skupstine akcionara
26.06.2013
- Zapisnik sa redovne godisnje sednice Skupstine akcionara jun 2013
26.06.2013 - Izveštaj sa održane redovne skupštine
20.06.2013 - Godisnji_dokument_o_objavljenim_informacijama_Centroprom_ad_ 2013.pdf

26.04.2013 - Godišnji_izveštaj za 2012 godinu.