___________________________________________________________________________________________

26.04.2019. godine

Akcinarima Centroprom-a a.d. Beograd, nudimo sledecu dokumentaciju:

1. Odluka o sazivanju redovne skupštine - Odluku možete preuzeti ovde

2. Odluka o danu akcionara - Odluku možete preuzeti ovde

3. Izveštaj o bitnom dogadaju - Izveštaj možete preuzeti ovde

II PUNOMOĆJA I FORMULARI ZA GLASANJE

1. Formular za glasanje u odsustvu - Formular možete preuzeti ovde

2. Punomocje za fizicka lica - Punomocje možete preuzeti ovde

3. Punomocje za pravna lica - Punomocje možete preuzeti ovde

 

VESTI I OBAVEŠTENJA

- Obaveštenje o dobijenom rešenju Komisije za hartije od vrednosti -> Obaveštenje možete preuzeti ovde

- Rešenje Komisije za hartije od vrednosti -> Rešenje možete preuzeti ovde