Akcionarima "Centroprom-a" a.d.,Beograda upućujemo:

POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE

Poziv možete preuzeti ovde

MATERIJAL ZA SKUPŠTINU
  1. Predlog Odluke o uskladjivanju Osnivačkog akta "Centroprom-a" a.d možete preuzeti ovde
  2. Predlog Statuta "Centroprom-a" a.d. možete preuzeti ovde
  3. Predlog Poslovnika o radu Skupštine možete preuzeti ovde
  4. Godišnji izveštaj za 2011.godinu (materijal za 6. 7. i 8. tačku dnevnog reda) možete preuzeti ovde
  5. Predlog odluke o raspodeli dobiti možete preuzeti ovde
  6. Politika naknada možete preuzeti ovde
  7. Predlog odluke o izboru revizora možete preuzeti ovde
  9.Punomoćje za glasanje za fizička lica možete preuzeti ovde
10. Punomoćje za glasanje za pravna lica možete preuzeti ovde
11. Podaci o pravima akcionara i opis procedure za glasanje na sednici Skupštine možete        preuzeti ovde
12.Formular za glasanje u odsustvu možete preuzeti  ovde

22.06.2012 - Izveštaj sednice skupštine od 18.06.2012

01.07.2012 - Zapisnik sa odrzane redovne godisnje sednice skupstine akcionara Centroproma AD

27.08.2012 - Polugodišnji izveštaj za 2012.

24.09.2012 - Polugodišnji izveštaj za 2012. dopuna