09.06.2021. godine

Akcinarima Centroprom-a a.d. Beograd, nudimo sledeću dokumentaciju:

Izveštaj sa redovne skupštine akcionara - Dokument možete preuzeti ovde

___________________________________________________________________________________________

07.05.2021. godine

Akcinarima Centroprom-a a.d. Beograd, nudimo sledeću dokumentaciju:

1. Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara - Dokument možete preuzeti ovde

2. Punomoćje za fizička lica za redovnu skupštinu - Dokument možete preuzeti ovde

3. Punomoćje za pravna lica za redovnu skupštinu - Dokument možete preuzeti ovde

___________________________________________________________________________________________