06.08.2020. godine

Akcinarima Centroprom-a a.d. Beograd, nudimo sledeću dokumentaciju:

1. Odluka sa vanredne Skupštine - Dokument možete preuzeti ovde

___________________________________________________________________________________________

27.07.2020. godine

Akcinarima Centroprom-a a.d. Beograd, nudimo sledeću dokumentaciju:

1. Dopuna dnevnog reda za Skupštinu - Dokument možete preuzeti ovde

2. Predlog statua Centroprom A.D. - Dokument možete preuzeti ovde

___________________________________________________________________________________________

15.07.2020. godine

Akcinarima Centroprom-a a.d. Beograd, nudimo sledeću dokumentaciju:

1. Izveštaj o bitnom događaju - Vanredna skupština akcionara - Dokument možete preuzeti ovde

2. Punomoćje za fizička lica za vanrednu skupštinu - Dokument možete preuzeti ovde

3. Punomoćje za pravna lica za vanrednu skupštinu - Dokument možete preuzeti ovde

___________________________________________________________________________________________

03.06.2020. godine

Akcinarima Centroprom-a a.d. Beograd, nudimo sledecu dokumentaciju:

1. Odluka o sazivanju redovne skupštine - Odluku možete preuzeti ovde

2. Odluka o utvrđivanju dana akcionara - Odluku možete preuzeti ovde

3. Izveštaj o bitnom dogadaju - Izveštaj možete preuzeti ovde

II PUNOMOĆJA I FORMULARI ZA GLASANJE

1. Formular za glasanje u odsustvu - Formular možete preuzeti ovde

2. Punomocje za fizicka lica - Punomocje možete preuzeti ovde

3. Punomoće za pravna lica - Punomoćje možete preuzeti ovde

___________________________________________________________________________________________

Ostala dokumentacija dostupna za preuzimanje:

1. Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara možete preuzeti ovde

2. Godišnji izveštaj za 2019. godinu možete preuzeti ovde